Kızılırmağın Doğduğu yer : Kızıldağ

Türkiye’de doğup burada denize dökülen ırmakların en büyüğüne, 3155 metre uzunluğundaki kocaman ve kıpkızıl bir ırmağa yaşam veren kutsal bir dağdır Kızıldağ. Dağ, üç ilin, Sıvas, Erzincan ve Giresun’un ve bin bir rengin buluşma noktasıdır.

 

Kızıldağ’a tırmanış için en uygun yaklaşım yeri, Sıvas’a 129, İmranlı ilçesine 29 km uzaklıkta bulunan, dağın güney yamaçlarındaki şirin ve konuksever Ortaköy (Zerikan) olacaktır. Ortaköy ‘de geleneklere bağlılığın yaşayan bir ifadesi olan yeni onarılmış bir Cemevi ve oldukça geniş ve temiz bir misafirevi bulunmaktadır. Muhtar Yusuf Ocak’ın yıllardır kendi emeğiyle yürüttüğü çalışmalar ve gurbetteki köylülerin vefakâr desteğiyle köy küçük bir cennete dönüştürülmüş.

 

Geleneğe göre Ortaköy’de yasayan insanlar, yılın belli aylarında Kızıldağ'a çıkarlar. Köylüler, Kızıldağ’ı sıkıntı ve zorluk anında kendilerine sığınılacak güvenilir bir yer olarak görürler, dağı kutsayıp, onda manevi bir gücün var olduğuna inanırlar. İlkbahardan yaz mevsimine geçişte, Hızır orucunu tuttuktan sonra, Perşembe günü akşamı orada olurlar. Kızıldağı ziyaret ederek kurbanlarını keserler. Bu sırada oruçlu olan köylüler, kesilen kurbanların etiyle oruçlarını açıp dua ettikten sonra evlerine dönerler.

 

Köyün içinden geçen dereyi izleyen belirgin bir patika Kızıldağ yönünde yükselerek devam eder. Yaklaşık bir kilometre sonra vadinin ortasında bir tepe belirir ve dere yatağı sağ ve sola ikiye ayrılır. Karşıdaki tepeye tırmandıktan sonra izlenecek belirgin sırt sizi iki saatlik bir yürüyüşten sonra sizi doğrudan Kızıldağ’a götürür. Doğuda geride görünen tepedeki tesis, eskiden daha da stratejik önem taşıyan Radyo Link İstasyonudur. Zirvelere uzanan son sırttan önce, nispeten düzlük olan kesimde kepçeyle kazılmış geniş bir toprak yığını göze çarpıyor. Burada MTA tarafından maden araştırması için örnekler alınmış. Umarım kayda değer bir maden bulunmamıştır. Çünkü genelde öykünün devamı çok da hoş olmuyor.

 

Yükseldikçe batıda İmranlı, güneydoğuda büyüleyici bir duvar gibi uzanan Munzur Silsilesi görünüyor. Dağın etekleri, alt kısımlarda kalan kimi dere yatağı ve vadilerde sıkışmış kalan küçük ormanlar dışında genelde ağaçsız ve taşlık. Toprak ve kayaların rengi güneş altında kızıla çalan kahverengi. Varılan son sırt hattından itibaren dağın kuzey yamaçlarındaki Şebinkarahisar, Alucra, Gölova tarafları da görülebiliyor.

 

Son kısımda zeminde yer yer dağınık halde küçük parçalar halinde beyaz kalkerimsi taş parçaları buluyorum. Elime aldığımda parmaklarımda kolayca parçalanıyorlar. Kızıldağ zirvesinin bulunduğu tepeye Peynirlitepe (3012 m) deniliyor. Muhtemelen bu peynirimsi taşlardan esinlenilmiş. Sırttan yükselmeye devam edince diğerlerine göre daha yüksek duran iki tepeden kuzeydeki Kızıldağın zirvesi Peynirlitepe’dir.

 

Kışın kardan sık sık ulaşıma kapanan karayolu üzerindeki 2190 rakımlı Kızıldağ geçidinin arka tarafında, beş gözeler denilen yerde bulunan yamaçtaki kayalara Kızlar Sinisi adı verilmektedir.  Buradaki kayalarda saklanan güzel bir efsane sessizce anlatılmayı bekler. Kızlar Sinisi’nde taş kesilen kırk kızın öyküsü, dağın yamacında zamanla yıpranmış kayaların insana benzeyen şekillerinde gizlenmiştir. Bir rivayete göre yaşanan bir savaş sırasında düşman baskınına uğrayan Karataş köyünün kızları izlerini kaybettirmek için Kızıldağ’a sığınır. Ancak bunların peşinden gelen askerler burada kızların izlerini bulurlar. Bir diğer anlatıya göre ise Kızıldağ’ı aşmaya çalışan bir gelin alayı söz konusudur. Başka bir rivayette ise de sürgün yoluna düşüp yine eşkiyaların gazabına uğrayan Ermeni köylüleri vardır. Ancak tümünde de dağda savunmasız kalmış kızların eşkiyadan kurtulamayacaklarını anlayınca Tanrıya, ya kendilerini ya da eşkiyaları taş kesmeleri için yalvarmaları söz konusudur. Birinci seçenek uygun görülünce hepsi taşa dönüşürler. Kırklar gediği de denilen bölgede dağın yamaçlarında yayılmış ve insana benzeyen irili ufaklı kayalar bulunur.

 

Yöre halkı yılın belli dönemlerinde burada gerçekleştirilen duaların ve adakların Tanrı tarafından kabul edileceğine inanmaktadır.

    

(Ortaköy'ün internet sitesi www.ortakoykoyu.net)

(http://www.meteorhaber.com/content/view/508/)

Browse top selling WordPress Themes & Templates on ThemeForest. This list updates every week with the top selling and best WordPress Themes www.bigtheme.net/wordpress/themeforest